Publications
  
Februar 2018 at "Landbrugsavisen":
Januar 2017 at "Ingeniøren":
          -  https://ing.dk/artikel/haandholdt-apparat-hjaelper-med-at-servere-planter-rette-fosfor-maaltid-192234
  
Januar 2017 at "Effektivt Landbrug":
          -  http://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/Artikler/46158/
  
  
Januar 2017 at Department of Plant and Environmental Sciences, University of Copenhagen:
          -  http://plen.ku.dk/nyheder/nyheder-2017/fosformaaling-skaber-international-interesse/
  
  
December 2016 at Department of Plant and Environmental Sciences, University of Copenhagen:
          -  http://plen.ku.dk/nyheder/nyheder-2016/fosfor/
  
November 2016 at "Greppa Näringen":
          -  http://www.greppa.nu/arkiv/nyhetsarkiv/2016-11-30-danska-forskare-lanserar-unik-fosforsensor.html